Bùi Ngọc Phương Hiếu: Duyên Thành Solutions sẽ mở ra chu kỳ bán hàng mới

Trong kênh thương mại truyền thống lẫn online, nhà sản xuất muốn phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng phải xuyên qua nhiều tầng nấc trung gian như đại lý cấp 1 (nhà phân phối) đến đại lý cấp 2, đại lý cấp 3, rồi mới đến tay người tiêu dùng thông qua […]

Read More..